Privacyverklaring

Privacyverklaring Samen klikt het Fotografie

 

Volgens de privacywetgeving, de AVG, moet ik aangeven welke persoonsgegevens ik verzamel, opsla en bewaar. Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens. In deze verklaring leg ik uit welke gegevens er kunnen worden bewaard, wat ermee gebeurt, hoe de gegevens veilig worden bewaard volgens de Europese wet, de AVG en wat jouw rechten zijn.

Welke gegevens verzamelt Samen klikt het Fotografie en waarom?

• Naam en mailadres, als je informatie aanvraagt, zodat ik contact met je kan opnemen.
• Als je klant wordt bij Samen Klikt Het Fotografie, naam en adresgegevens, mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, zodat we goed samen kunnen werken en ik bijvoorbeeld een offerte kan sturen of een factuur en we afspraken kunnen maken.

Delen van gegevens

Persoonlijke gegevens worden nooit zomaar met anderen gedeeld. Dit gebeurt alleen wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben of wanneer dit echt nodig is voor de dienstverlening. Dit is bijvoorbeeld het geval als er gegevens moeten worden doorgegeven aan de belastingdienst. Daarnaast worden gegevens alleen gedeeld in noodsituaties of levensbedreigende situaties. Tenslotte kunnen gegevens worden gedeeld als ik hiervoor uitdrukkelijk toestemming heb van jou. Uiteraard worden er nooit gegevens doorverkocht.

Jouw gegevens zijn van jou

Als je wilt weten welke gegevens Samen klikt het Fotografie van jou verzamelt, bewaart en/op opslaat, vraag dan gerust een overzicht hiervan op. Op jouw verzoek kunnen gegevens ook aangepast, gewist of overgedragen worden aan iemand anders. Stuur hiervoor een mail naar: info@samenklikthet.nl. Niet alle gegevens kunnen altijd worden gewist, bijvoorbeeld omdat ik wettelijk verplicht ben om bepaalde gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. Een voorbeeld hiervan is de financiële administratie, die 7 jaar bewaard moet blijven, voor eventuele controle van de belastingdienst.

Hoe worden gegevens opgeslagen en beveiligd?

Gegevens worden zorgvuldig opgeslagen en beveiligd. Onbevoegden hebben geen toegang tot de gegevens. Er worden alleen gegevens verzameld die ik echt nodig heb. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Vragen of klachten
Als je vragen hebt over het bewaren van je gegevens en de bescherming hiervan, kun je contact met me opnemen. De contactgegevens vind je hieronder. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, als je niet tevreden bent over de manier waarop wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wie bewaart jouw gegevens?

Ik ben Hetty van den Brink van Samen klikt het Fotografie

Mijn KvK nummer is: KvK 70593868
Voor meer informatie kun je contact opnemen:
Tel. 0648887695
info@samenklikthet.nl
Schubertdreef 9
3845 AP Harderwijk

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 09 mei 2021.

 

 

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Pin It on Pinterest

Stel hier je vraag